สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเครือข่ายความช่วยเหลือด้านกีฬา

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเครือข่ายความช่วยเหลือด้านกีฬา

ส่งเสริมสันติภาพสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผ่านการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้ลี้ภัยในยูกันดาSports Aid Network เป็นองค์กรการกุศลระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ด้อยโอกาสในประเทศกำลังพัฒนาผ่านกีฬา เรากระตุ้นการตอบสนองร่วมกันต่อความต้องการด้านกีฬาที่ซับซ้อนของชุมชนผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในพื้นที่หลังความ

ขัดแย้งและภูมิภาคหลังการบาดเจ็บทั่วโลกผ่านกีฬา

เรายืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะส่วนหนึ่งของโลกแห่งกีฬาที่ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนผู้ลี้ภัย ก่อนการประชุม Global Refugee Forum ที่จัดขึ้นในวันที่ 16, 17 และ 18 ธันวาคม 2019 ที่ Palais des Nations ในเจนีวาเพื่อมอบโอกาสในการเล่นกีฬาให้กับผู้ลี้ภัยรุ่นเยาว์ เราทุ่มเทอย่างแข็งขันเพื่อ:ส่งเสริมและสร้างหลักประกันให้ผู้ลี้ภัยทุกคนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ปลอดภัยและครอบคลุม โดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆการเพิ่มความพร้อมและการเข้าถึงการจัดกิจกรรมกีฬาและการริเริ่มด้านกีฬาสำหรับผู้ลี้ภัยและโฮสต์ชุมชน โดยคำนึงถึงอายุ เพศ ความสามารถ และความต้องการด้านความหลากหลายอื่นๆ อย่างจริงจังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

เมษายน 2020 เราจะจัดการแข่งขันในวันที่ 4 และ 10 เมษายนในการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัย Palabek และ Abdjumani ตามลำดับ การแข่งขันในวันที่ 4 เมษายน จะจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี เราจะมี 8 ทีมจากโซนค่ายต่าง ๆ แข่งขันกันเองวันที่ 10 เมษายน เราจะมีทัวร์นาเมนต์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่อับจูมานี โดยจะรวบรวมทีมจาก 6 โซนที่แตกต่างกันสำหรับทั้งชายและหญิงเพื่อแข่งขันฟุตบอลและเน็ตบอล กีฬาเป็นปัจจัยสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ เมื่อทีมเผชิญหน้ากันในค่ายผู้ลี้ภัย พวกเขาเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความเคารพ ความปรองดอง และมิตรภาพตั้งแต่วันที่ 26-29 เมษายน เราจะจัดเวิร์กช็อปสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ฝึกสอนในการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับทักษะชีวิตและการให้ความรู้แก่เยาวชนในถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยอายุ 15 ถึง 25 ปี ให้เป็นผู้นำเยาวชนที่สามารถฝึกสอนเด็กเล็กได้ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับดิเอโก ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะมาเยี่ยมเยียนและเป็นอาสาสมัครกับเราตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่เขาเดินทางถึง 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่เขาจะเดินทางกลับบ้าน  

ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม

 เราจะมีการฝึกอบรม การฝึกสอน และการแข่งขันในการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย Abjumani กับอาสาสมัคร 8 คนจาก Japan International Cooperation Agency พวกเขาจะสอนเกมใหม่ๆ ให้กับผู้ลี้ภัย และให้โอกาสพวกเขาในการแข่งขันหลังจากนั้น เราจะมีกีฬาประเภทต่างๆ ระหว่างเซสชันเหล่านี้ตั้งแต่ฟุตบอล เน็ตบอล กระโดดเชือก ลาครอส เบสบอล สไปค์บอล และดอดจ์บอลเนื่องจากความแตกต่างของชนเผ่าระหว่าง Dinka, Madi, Kuku, Kakwa, Nuer และ Zande จากเซาท์ซูดาน กีฬาจึงถูกใช้เป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสันติภาพ ความอดทน และความเข้าใจ โดยการนำผู้คนมารวมกันข้ามพรมแดน วัฒนธรรมและ ศาสนา ค่านิยมที่แท้จริง เช่น การทำงานเป็นทีม ความยุติธรรม ระเบียบวินัย การเคารพคู่ต่อสู้ และกฎกติกาของเกมที่เข้าใจกันทั่วโลก และสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีในสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

กีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน เราตระหนักดีถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและความสงบสุขในการส่งเสริมความอดทนและความเคารพ และการมีส่วนร่วมที่ทำเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีและเยาวชน บุคคลและชุมชน ตลอดจนด้านสุขภาพ การศึกษา และการรวมตัวทางสังคม วัตถุประสงค์เข้าร่วมกับเราวันนี้ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา แม้ว่ากีฬาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงได้ แต่ก็เป็นสื่อกลางที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าสำหรับงานบรรเทาทุกข์หลังความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ